indmeldelse

Ønsker du at blive medlem, skal du betale et kontingent på kr. 100,- pr. år.

Beløbet skal betales til konto:

0553-0000112274